Γενικοί όροι

- Το IQ-test.cc οφείλει να ελέγχει και να επιβλέπει την λειτουργία της ιστοσελίδας.
- Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τους γενικούς όρους του IQ-test.cc.
- Οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να μανιπουλάρουν την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο.
- Οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να υπερφορτώνουν την ιστοσελίδα με ψεύτικες αιτήσεις ή με άλλες πληροφορίες.
- Iq-test.cc uses cookies to improve the user experience.
- Click here for more information about cookies.