Κανόνες

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα IQ-test.cc, οι χρήστες συμφωνούν με τους γενικούς όρους, τους αποδέχονται και οφείλουν να τους τηρούν!

Rights and obligations of IQ-test.cc

- Το IQ-test.cc έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με τους χρήστες του μέσω E-mail. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν θέλει να λαμβάνει πλέον email από το IQ-test.cc, μπορεί να πατήσει το "unsubscribe", που βρίσκεται στο κάτω μέρος του email.
- Το IQ-test.cc έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να διακόψει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του κάθε χρήστη, χωρίς να δικαιολογεί την απόφασή του.
- Το IQ-test.cc οφείλει να ελέγχει και να επιβλέπει την λειτουργία της ιστοσελίδας.
- Το IQ-test.cc οφείλει να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ηλικία, e-mail), τα οποία οι χρήστες με τη δική τους θέληση στέλνουν στην ιστοσελίδα. Τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση στατιστικών για τις ανάγκες του IQ-test.cc και δε θα δημοσιεύονται, γνωστοποιούνται, παρέχονται σε τρίτους, εκτός εάν ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηστών

- Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τους γενικούς όρους του IQ-test.cc.
- Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την συμμετοχή τους στο IQ-test.cc, χωρίς προειδοποίηση.
- Αφού πληρώσουν την υπηρεσία (βλ. Πληρωμή), οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να λάβουν τα αποτελέσματά τους από το τεστ, καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό από το IQ-test.cc. Σε περίπτωση αδυναμίας να πραγματοποιηθεί η υπηρεσία, οι χρήστες έχουν δικαίωμα να απευθυνθούν στο IQ-test.cc για να απομακρυνθεί το λάθος, ενώ το IQ-test.cc δεν οφείλει αποζημίωση στους χρήστες.
- Οι χρήστες παρέχουν με τη θέλησή τους στο IQ-test.cc τα προσωπικά τους στοιχεία - όνομα, ηλικία, e-mail.
- Οι χρήστες επιτρέπουν τα προσωπικά τους στοιχεία να αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του IQ-test.cc, και να χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία μαζί τους. Ο χρήστης συμφωνεί με το παραπάνω μπαίνοντας στην ιστοσελίδα.
- Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διαγραφεί από τη βάση δεδομένων του IQ-test.cc, ύστερα από έγγραφη αίτηση.
- Οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να μανιπουλάρουν την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο.
- Οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να υπερφορτώνουν την ιστοσελίδα με ψεύτικες αιτήσεις ή με άλλες πληροφορίες.Different Ltd.
Iztok, bl.10, ent. V, Office N:46
Sofia, Bulgaria
Company Number: BG200635457

tel: +359 884441419